10.08.2006

EL PLA TERRITORIAL: UNA OPORTUNITAT


La nostra comarca, per raons històriques, geogràfiques, econòmiques i socials, ha estat i és un territori ple d’oportunitats i possibilitats però, alhora, també és un territori delicat i vulnerable. La orografia de l’Alt Empordà i l’elevat grau d’humanització que representen els 68 municipis que la conformen, molts d’ells en un procés de creixement demogràfic considerable des de fa anys, la fan especialment fràgil tant des del punt de vista del creixement urbanístic com de la implantació de les infrastructures que ens calen pel futur.

El “campi que pugui” que ens ha caracteritzat fins avui en el sentit que cada municipi ha planificat el seu terme d’acord, sense cap mena de dubte, amb les seves legítimes i específiques necessitats, però sense tenir en compte el que feia i planificava el veí; no és ni suficient ni bo. Cal una visió de conjunt que permeti dissenyar unes estratègies que ens possibilitin continuar el progrés des de tots els punts de vista però garantint una coherència i harmonia globals. Ens cal una visió de conjunt perquè, des d’aquesta, cada municipi sàpiga trobar el seu encaix específic amb el màxim respecte cap aquest territori delicat i fràgil.

L’eina que ho ha de fer possible no és altra que el Pla Territorial de l’Alt Empordà, la necessitat del qual no és nova sinó que ve de lluny. Els successius governs de Convergència i Unió, malgrat reconèixer la importància i necessitat de disposar d’aquest important instrument estratègic global, no varen fer res al respecte, varen fer deixadesa de les responsabilitats que els pertocaven. I els empordanesos els hi vàrem fer saber retirant-los una part important del suport electoral que tenien a la nostra comarca. Ha hagut de ser l’actual govern catalanista i d’esquerres i molt concretament, la Conselleria de Política Territorial, qui ha decidit, amb valentia, liderar els treballs de confecció i redacció del Pla, per responsabilitat política però també per necessitat objectiva i real.

Sobre el Pla Territorial s’han dit moltes coses, especialment des de les files dels que no el varen impulsar quan els tocava. S’ha dit que era una pla dissenyat des d’un laboratori. S’ha dit també que s’havia redactat d’esquena als legítims representants dels ciutadans i ciutadanes, de les institucions locals i comarcals. I s’ha dit també que frenava el creixement dels municipis petits. Res més lluny de la realitat.
Els treballs previs d’informació i documentació del Pla s’han realitzar trepitjant el territori com mai. S’ha escoltat la opinió de tots els col·lectius, oficials i no, públics i privats, que podien tenir alguna cosa a dir. S’han fet reunions informatives i explicatives. I s’ha escoltat i tingut especialment en compte, com no podia ser d’altra manera, el conjunt d’alcaldes i alcaldesses de la comarca, fos quin fos el seu color polític.

El resultat final de tot aquest procés previ ha estat una primera informació pública de consulta adreçada als ajuntaments i particulars, per tal que formulessin suggeriments. Una vegada hagi conclòs aquest procés amb la resposta individualitzada a totes i cadascuna de les al·legacions presentades, es procedirà a l’aprovació inicial del Pla i a l’inici d’un segon termini d’informació pública, també obert a tothom. La transparència ha estat fins ara total i ho continuarà essent fins al final.

Aquest mètode de treball és la garantia que el document final que en resultarà serà un instrument útil i eficaç al servei del conjunt dels ciutadans i ciutadanes de la comarca i, en definitiva, una gran oportunitat per a continuar essent capdavanters en el lideratge de les polítiques que ens garanteixin un desenvolupament respectuós amb el medi, per a les persones que hi vivim avui però també per a les generacions futures.

Hora Nova